Program profilaktyczny “Smak życia czyli debata o dopalaczach”

Program profilaktyczny “SMAK ŻYCIA, CZYLI DEBATA O DOPALACZACH”.
Program dla młodzieży szkolnej klas VII i VIII.

Z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii powstał program profilaktyczny pt. „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”. Autorem programu jest Krzysztof Andrzej Wojcieszek, twórcy wielu znanych programów profilaktycznych („Noe”, „Przygotowanie do profilaktyki domowej”, „Debata”, „Korekta”, „Sprzedawcy”, „Szlaban”).

Smak życia, czyli debata o dopalaczach” to program profilaktyczny którego celem jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.
Zajęcia będą realizowane na godzinie wychowawczej w klasie 7a, 7b oraz 8a w miesiącu maju br.

Powiązane zdjęcia: