GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!

Nasza szkoła skorzystała z zaproszenia Śląskiej Kurator Oświaty Urszuli Bauer i przystąpiła do projektu, którego celem jest przybliżenie informacji dotyczących wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Przygotowaliśmy już szkolny
kącik patriotyczno – historyczny„40 lat po stanie wojennym”

a czeka nas jeszcze wiele innych form zdobywania i przekazywania wiedzy młodszym kolegom na temat przyczyn i skutków wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych. Dużym wyzwaniem będzie spisanie wspomnień dotyczących tego okresu.

Jeżeli znacie osoby, które mogłyby nam opowiedzieć swoje historie prosimy o kontakt.