“Uczeń dobrym mówcą i uważnym słuchaczem – promowanie dobrej komunikacji poprzez zabawę”.

22 września 2021 r. odbyły się warsztaty nt. “Uczeń dobrym mówcą i uważnym słuchaczem – promowanie dobrej komunikacji poprzez zabawę”. Warsztaty prowadziła dr Kamila Kuros-Kowalska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu oraz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Uczniowie klas pierwszych mieli możliwość poszerzenia wiedzy oraz zdobycia – podczas wykonywania zadań i ciekawych zabaw – konkretnych umiejętności, które pomagają w byciu dobrym słuchaczem i ciekawym rozmówcą. Zajęcia uaktywniły uczniów oraz pozwoliły sprawdzić, jak dobrze realizują omawiane podczas spotkania zagadnienia.

Powiązane zdjęcia: