“Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”

Klasy 7 pracowały z tekstami źródłowymi i ilustracjami przygotowanymi przez Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

Uczniowie dokonywali analizy i wykonywali ćwiczenia zaproponowane przez autorów projektu.

Pracę z tekstami dotyczącymi Stanu Wojennego, Solidarności klasy rozpoczęły od analizy gazetki historycznej umieszczonej na korytarzu szkolnym. 

Powiązane zdjęcia: