Japońska szkoła matematyki.

Z początkiem roku szkolnego w klasie 6a odbyła się wyjątkowa lekcja matematyki, w trakcie której uczniowie mieli możliwość zapoznać się z japońskim liczydłem “Soroban”

oraz metodą obliczeń z jego wykorzystaniem. Uczniowie zapoznali się z historią liczydła oraz korzyściami płynącymi z jego użytkowania. Następnie każdy uczeń miał możliwość poćwiczyć zaznaczanie i odczytywanie liczb na liczydle oraz przeprowadzić proste obliczenia sorobanowe.

W podobnej formie z japońskim liczydłem zapoznali się nauczyciele, którzy w październiku wzięli udział w szkoleniu dotyczącym Sorobanu oraz metody Ishido-Shiki. Po krótkiej prezentacji wprowadzającej każdy uczestnik wykonał ćwiczenia dotyczące odczytywania liczb z liczydła oraz obliczeń w zakresie dodawania i odejmowania.

Karolina Kurek