Przyjazne miasto- wprowadź zieleń. Eco edukacja od najmłodszych lat.

W bieżącym roku szkolnym klasy drugie uczestniczą w projekcie ekologicznym.

Udział w projekcie rozpoczęliśmy od wzbogacenia wiedzy ekologicznej (wykład multimedialny) prowadzony przez pracowników GWSH. Następnie wyjście w teren szkoły i zaproponowanie przez dzieci miejsc, które powinny być zmienione. Kolejny krok to przedstawienie plastyczne. I bardzo istotny element posadzenie z udziałem dzieci wokół szkoły drzew, krzewów i roślin ozdobnych.
Zakończeniem projektu była wystawa prac wykonanych z surowców wtórnych zorganizowana w Szkole Muzycznej w Sosnowcu . 18 listopada byliśmy tam z grupą uczniów: Anna Boroń, Liliana Frączek, Emilia Wójtowicz, Kamil Kuc.
Otrzymaliśmy jedną z trzech pierwszych nagród – dwudniową wycieczkę do Smolenia dla uczniów. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. Uczniowie rewelacyjnie i wyczerpująco prezentowali swoje prace, jak również zabierali głos w sprawie podsumowania projektu.
                                                                                                                                                                        Grażyna Pniak

Powiązane zdjęcia: