Pasowanie na czytelnika.

W grudniu odbyło się Pasowanie na czytelnika w klasach pierwszych.

Uczniowie dostali Wyprawkę Czytelniczą, która jest częścią kampanii prowadzonej przez Instytut Książki „Mała książka – wielki człowiek”. Projekt jest ogólnopolski i w całości finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Pasowanie odbywało się częściowo w klasach, gdzie były przeprowadzane zagadki i zabawy czytelnicze oraz w bibliotece, gdzie zostały rozdane Wyprawki Czytelnicze. W bibliotece uczniowie zostali zapoznani z regulaminem i zasadami korzystania z księgozbioru.

Powiązane zdjęcia: