Nauka zdalna od 20 grudnia

Informuję, że zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13.12.2021 roku zajęcia stacjonarne w szkole będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

( zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 7 stycznia lekcje nie odbywają się).W tych dniach prowadzone będzie nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uczniom klas 1- 3 szkoły, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, dyrektor – na wniosek rodzica – umożliwia opiekę świetlicową w szkole umożliwiając jednocześnie dzieciom objętym tą opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły (zajęcia zdalne ze szkoły – pod opieką innego nauczyciela niż prowadzący lekcje).

Rodziców zainteresowanych tą formą opieki proszę o przesłanie wniosku lub kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.

Z poważaniem

Jakub Wiśniewski

Powiązane zdjęcia: