Zajęcia w laboratorium chemicznym dla klasy 8b

15.12.2021 r. ODBYŁY SIĘ kolejne ZAJĘCIA W LABORATORIUM CHEMICZNYM tym razem DLA KLASY 8b w Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Katowicach

TEMAT ZAJĘĆ: Rożne sposoby otrzymywania soli. Każdy uczeń samodzielnie wykonał zestaw doświadczeń (według otrzymanej instrukcji). Tematyka doświadczeń: Reakcja zobojętniania zasady sodowej kwasem solnym, reakcja magnezu i miedzi z kwasem solnym, reakcja soli z kwasem, reakcje strąceniowe: azotanu(V) kobaltu(II) z zasadą sodową oraz azotanu(V) ołowiu(II) z jodkiem potasu. Uczniowie obserwowali pokaz doświadczeń: „Fioletowy obłok” – synteza jodku magnezu, „Chemiczna oranżada” – reakcja sody spożywczej z kwaskiem cytrynowym z użyciem wskaźników. Dwie godziny lekcyjne minęły tak szybko jak ulatniający się wodór w reakcji magnezu z kwasem solnym… pyk i po zajęciach. Tylko wtajemniczeni wiedzą o co chodzi.


Powiązane zdjęcia: