Bezpieczny powrót do nauki w trybie stacjonarnym.

Zapewnienie bezpieczeństwa – przy optymalnych warunkach nauki – oraz dbałość o zdrowie,

w tym zdrowie psychiczne, to priorytetowe cele zarówno Ministra Edukacji i Nauki, jak i całego środowiska oświatowego. Aby nauka w trybie stacjonarnym, mimo stanu epidemii, trwała jak najdłużej, przypominamy o wprowadzonych w szkole zasadach zachowaniu dystansu, częstemu myciu rąk lub ich dezynfekcji płynami oraz obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

Powiązane zdjęcia: