#lekcjaHIGIENY #wirusoochrona

W ramach wojewódzkiej akcji informacyjno-edukacyjnej pt. ,,WIRUSOOCHRONA” przeprowadzono w klasach 1-3 lekcje higieny.

Zajęcia zostały przeprowadzone w oparciu o założenia i materiały edukacyjne przygotowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.

Celem zajęć była promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród uczniów oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.

W trakcie lekcji uczniowie:

  • poznali znaczenie zdrowego stylu życia – prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej,

  • poznali zasady postępowania podczas epidemii koronawirusa oraz zdobyli wiedzę jak zapobiegać chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową,

  • poznali znaczenie stosowania innych zasad higieny osobistej takich jak, dostosowanie ubrania do warunków pogodowych,

  • utrwalili zasady prawidłowego dbania o higienę rąk, doskonalili prawidłową technikę ich mycia.