5 maja – Dzień walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych

W tym dniu uczniowie klas 1-3 podczas kolejnych zajęć z projektu „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” poznali trudności jakie powoduje niepełnosprawność intelektualna,

nauczyli się ABC – zachowania w stosunku do osób niepełnosprawnych intelektualnie i zrozumieli ich potrzeby. Po kolejnych zajęciach nasi uczniowie wiedzą, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną , mają takie same potrzeby psychiczne i fizyczne jak inni, potrzebują wsparcia i zrozumienia podczas napotkanych trudności.