Pocztówka z Rumunii

Pocztówka z Rumunii

Dziś w finałowym dniu Szkolnego Tygodnia Polsko-Rumuńskich Więzi (piątek 10.06 2022r.) odbył się konkurs pod tytułem „Pocztówka z Rumunii”. Tematem pracy konkursowej była Rumunia: plakat – pocztówka przedstawiająca elementy związane z tym państwem (krajobraz, zabytki, obiekty, tradycje itp.).

Dzisiejsze zadanie to podsumowanie projektu polsko-rumuńskie dziedzictwo przyrody w ramach programu POWER – Ponadnarodowa mobilność uczniów. Uczniowie poszczególnych klas wykonywali prace plastyczne wspólnie. Niebawem można będzie podziwiać je na wernisażu!

Powiązane zdjęcia: