Akcja “Bezpieczne wakacje 2022”

Brązowo ale czy zdrowo?

W związku z obserwowanym w ostatnich latach nadmiernym korzystaniem z solariów przez młodzież przed ukończeniem 18 roku życia Państwowa Inspekcja Sanitarna woj. śląskiego prowadzi akcję pod hasłem: “Brązowo, ale czy zdrowo?”.

Zgodnie z dotychczasowym stanem wiedzy, niewielkie ilości promieniowania UV są korzystne dla zdrowia i odgrywają istotną rolę w wytwarzaniu witaminy D, jednak nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV prowadzi do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych.

Celem akcji jest:

• kształtowanie postaw i zachowań zdrowotnych ludności, związanych z bezpieczeństwem korzystania z promieni słonecznych w okresie letnim,

• zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne wynikające z nieodpowiedzialnego korzystania z promieniowania ultrafioletowego (UV) w solariach jako kluczowego zagrożenia dla zdrowia dzieci i młodzieży,

• przekazanie informacji o zdrowotnych konsekwencjach promieniowania UV poprzez działania informacyjno – edukacyjne skierowane do młodzieży, a także do rodziców oraz właścicieli solariów.

Więcej informacji na www.gov.pl

Dopalacze Wypalacze – “groźne narkotyki”

Ze względu na obserwowanie niezwykle niepokojącego zjawiska nadmiernego korzystania z “dopalaczy” przez młodzież, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny od 2010 roku prowadzi systematycznie wzmożone działania edukacyjne pod hasłem: Dopalacze Wypalacze “groźne narkotyki”.

Akcja realizowana jest w ośrodkach wypoczynku letniego i zimowego oraz w szkołach w trakcie trwania roku szkolnego, a odbiorcami działań jest szczególnie młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodzice i opiekunowie.

Celem akcji

jest profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu psychoaktywnych środków zastępczych w środowisku młodzieży, podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych oraz zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne wynikające z korzystania z “dopalaczy”.

Partnerami akcji są: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach.