Przygotowujemy się do wyjazdu!

Uczestnicy projektu POWER właśnie zakończyli intensywne przygotowania do wyjazdu do Rumunii. Uczestniczyli w 30 godzinach warsztatów prowadzonych przez p. Katarzynę Imielską i p. Jolantę Cecherz. W ich trakcie zapoznali się z wieloma informacjami na temat Rumunii.

Poszerzyli również wiedzę na temat Polski: zgłębiali tematy związane m.in. z fauną i florą Polski, źródłami zanieczyszczeń i ochroną środowiska a także kuchnią polską i polskimi naukowcami. Samodzielnie przygotowywali prezentacje w języku polskim i angielskim. Tymi informacjami będą dzielić się z rumuńskimi kolegami!

Powiązane zdjęcia: