„Uważaj na wirusa, jak na złego psikusa”

Pod takim hasłem (utworzonym przez klasę 8c) w naszej szkole przebiegł tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych. Inicjatorem kampanii było Ministerstwo Edukacji i Nauki z Głównym Inspektorem Sanitarnym i organizacjami pozarządowymi. Tematem przewodnim akcji było przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych.

We wszystkich klasach odbyły się pogadanki przeprowadzone przez wychowawców, wykorzystano filmy, prezentacje i ulotki przygotowane przez ministerstwo. Samorząd Uczniowski zaproponował uczniom klas starszych przygotowanie plakatów, z których wykonano wystawkę szkolną. Do akcji przyłączyła się nasza higienistka szkolna, która przeprowadziła pogadanki na temat właściwych zachowań prozdrowotnych.

Powiązane zdjęcia: