Uczniowie klas I – III bardzo chętnie wzięli udział w międzynarodowej kampanii odbywającej się na całym świecie w każdy trzeci weekend września. Celem akcji polegającej na sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Od najmłodszych lat nasi uczniowie dbają o czystość najbliższego otoczenia. W tym roku razem ze swoimi wychowawczyniami posprzątali teren wokół szkoły.

Wych. klas I – III

Powiązane zdjęcia: