Laboratorium chemiczne 2022

12.10.2022 r. ODBYŁY SIĘ pierwsze w tym roku szkolnym ZAJĘCIA W LABORATORIUM CHEMICZNYM w Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Katowicach. Uczniowie klasy 8c samodzielnie wykonali doświadczenia (według otrzymanej instrukcji). Tematyka doświadczeń: Reakcja zobojętniania zasady kwasem, reakcja magnezu i miedzi z kwasem, reakcja soli z kwasem i soli z zasadą oraz soli z solą. Tematyka pokazów: uczniowie obserwowali pokaz doświadczeń: „Fioletowy obłok” – synteza jodku magnezu, „Chemiczna oranżada” – reakcja sody spożywczej z kwaskiem cytrynowym z użyciem wskaźników.

Powiązane zdjęcia: