Lekcja z japońskim liczydłem

Lekcja z japońskim liczydłem 

W dniu 26.10. w klasie 4a odbyła się lekcja, w trakcie której uczniowie mieli możliwość zapoznać się z japońskim liczydłem “Soroban” oraz metodą obliczeń z jego wykorzystaniem. Uczniowie zapoznali się z historią liczydła oraz korzyściami płynącymi z jego użytkowania. Następnie każdy uczeń miał możliwość poćwiczyć zaznaczanie i odczytywanie liczb na liczydle oraz przeprowadzić proste obliczenia sorobanowe.

Soroban to pochodzące z Japonii liczydło, za pomocą którego można wykonywać działania dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia metodą Ishido- Shiki. Nauka liczenia na sorobanie wzmacnia koncentrację oraz koordynację ręka-oko i pomaga przyspieszyć obliczenia pamięciowe, wykorzystując przy tym jednocześnie obie półkule mózgowe.

Karolina Nocoń 

Powiązane zdjęcia: