SPINACZ – program profilaktyczny

21 grudnia uczniowie klas 6-8 naszej szkoły wzięli udział w programie profilaktycznym SPINACZ. Warsztaty, w których uczestniczyli, zbudowane były na trzech filarach: profilaktyka, rozwój osobisty młodego człowieka i edukacja. Program miał na celu zapoznanie uczniów ze zdrowym i mądrym stylem życia, wskazał młodym ludziom ich ogromny pozytywny potencjał oraz możliwości jakie przynosi konsekwentna praca nad rozwojem własnych zainteresowań i pasji. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, że Internet może być bezpiecznym miejscem pracy, edukacji i rozrywki pod warunkiem stosowania zasad bezpieczeństwa.

Uczniowie zostali również zachęceni do planowania i rozwoju swojej ścieżki kariery zawodowej już na poziomie szkoły podstawowej.

Marta Lipińska