Podsumowanie zadań związanych z akcją „Tydzień z sentencją łacińską”

Podsumowanie zadań związanych z akcją „Tydzień z sentencją łacińską”

W tym tygodniu nasza akcja dobiegła końca. Hasła filozoficzne, zakodowane kodami QR, zostały odszyfrowane. Uczniowie poprawnie rozwiązali zadania.

Sentencje znanych filozofów zawieszone zostały na gazetce szkolnej, jako drogowskazy życiowe młodzieży.