ABC Empatii – Edukacja Włączająca.

04.01.2023 r. w CDN w Sosnowcu odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne dotyczące projektu ABC empatii – Edukacja Włączająca, kierowanego do dzieci w wieku 5-11 lat. Program „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” idealnie wpisuje się w politykę oświatową Ministerstwa Edukacji Narodowej na aktualny rok szkolny (2022/2023), która kładzie nacisk na działania wychowawcze szkoły (wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych).

Adresatami spotkania byli pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy oraz dyrektorzy sosnowieckich przedszkoli i szkół podstawowych. Podczas spotkania, przedstawiciel Czepczyński Family Foundation, pani  Magdalena Michalska przedstawiła założenia i genezę powstania projektu. Część warsztatową spotkania prowadziła pani Marta Lipińska- pedagog i logopeda w Szkole Podstawowej  nr 33 z Oddziałami Specjalnymi im. A Mickiewicza  w Sosnowcu. Pani Marta opowiedziała o realizacji projektu w naszej szkole, przeprowadziła przykładowe zajęcia oraz przedstawiła praktyczne informacje na temat jak realizować projekt – w ramach dobrych praktyk w pracy.

W wydarzeniu wzięła udział pani Senator RP Joanna Sekuła.

 

Powiązane zdjęcia: