31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Przed nami 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Tradycyjnie przedstawiciele naszej szkoły włączają się aktywnie w działania WOŚP. W niedzielę 29 stycznia 2023 r. uczniowie klas ósmych będą kwestować na ulicach Ostrów i Kazimierza Górniczego. W tym roku WOŚP gra pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych! Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie, które może zakończyć się śmiercią. Zebrane fundusze zostaną przekazane na wyposażenie szpitali w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń – lepszą terapię sepsy poprzez szybsze i skuteczniejsze leczenie.

Zapraszamy wszystkich do wsparcia tej akcji.

Jolanta Cecherz