Ludzie ludziom…

W obliczu okrucieństw musimy stanąć po jednej ze stron.

Cisza to rozkaz dla kata”

Elie Wiesel

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu wraz Komendą Miejską Policji
w Sosnowcu, Teatrem Zagłębia, Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Parkrun – Park Miejski, przy współudziale Sądu Rejonowego w Sosnowcu realizuje projekt partnerski pn. “Ludzie ludziom… – budowanie systemu wartości młodego człowieka we
współczesnym świecie.”

Celem projektu jest:

  • propagowanie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy,
    w tym mowie nienawiści,
  • podnoszenie świadomości młodzieży i osób dorosłych na temat negatywnych

konsekwencji wynikających z występowania przemocy oraz braku tolerancji
i szacunku dla drugiego człowieka.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych oraz młodzieży i będzie realizowany w okresie od marca do października 2023 r na terenie miasta Sosnowca.

Reagujemy na przemoc i nie zgadzamy się na nią.

Reagujmy wszyscy!

Powiązane zdjęcia: