Pierwsza pomoc

17 kwietnia 2023r. wszyscy uczniowie klas 1 – 3 uczestniczyli w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy, prowadzonym przez czynnych ratowników medycznych. Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób wezwać pomoc i jak należy zachować się w sytuacji wystąpienia wypadku. Panowie: Adrian, Robert i Paweł szczegółowo omówili zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie mieli okazję również przećwiczyć zdobyte wiadomości w praktyce i indywidualnie przeprowadzić RKO. Prawidłowo pokolorowany miś i właściwe odpowiedzi na pytania ratowników były warunkiem otrzymania Dyplomu ukończenia warsztatów. Na zakończenie, każdy uczestnik szkolenia mógł wejść do karetki, zapoznać się z jej wyposażeniem oraz rozpoznać sygnały świetlne i dźwiękowe.

Beata Piątek

Powiązane zdjęcia: