Wspólne kroki w Cyberświecie.

Uczniowie trzecich klasach naszej szkoły biorą udział Programie profilaktycznym Wspólne kroki w Cyberświecie. Celem głównym programu Wspólne kroki w Cyberświecie jest ukształtowanie wśród dzieci wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią przed uzależnieniem od nich, a zwłaszcza:

  • wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
  • wzmocnienie umiejętności komunikowania się i budowania relacji,
  • zwiększenie wiedzy i umiejętności na temat bezpiecznego korzystania
z Internetu i innych mediów elektronicznych,
  • zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń wiążących się
z korzystaniem z Internetu
i mediów elektronicznych, w tym: cyberprzemocy, hejtowania i innych zachowań antyspołecznych w sieci.

Autorami programu są specjaliści współpracujący z Fundacją Poza Schematami, którzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy edukacyjnej, terapeutycznej
i psychologicznej z dziećmi i młodzieżą: dr hab. Krzysztof Ostaszewski, dr Agnieszka Pisarska, Kinga Sochocka i Karolina Van Laere. Realizatorami w naszej szkole są pani Marta Lipińska i pan Jakub Wiśniewski.

Powiązane zdjęcia: