Ośrodek Edukacji Ekologiczno – Geologicznej GEOsfera

6 czerwca 2024 r. młodzież z klasy 7a odwiedziła Ośrodek Edukacji Ekologiczno – Geologicznej GEOsfera w Jaworznie. Jest on położony w niecce dawnego kamieniołomu wapieni triasowych Sodowa Góra. 230 milionów lat temu było tutaj triasowe morze, o czym świadczą wapienie krynoidowe i faliste, liczne skamieniałości fauny, w tym szkielety drapieżnego gada – notozaura. Zwiedzając ośrodek z panią przewodnik mogliśmy poznać historię tego terenu. Z dużym zaangażowaniem zbieraliśmy punkty w przygotowanej przez ośrodek grze terenowej, a ochłodę po grze znaleźliśmy przy tężni solankowej.

Beata Lipińska, Agnieszka Król

Powiązane zdjęcia: