Historia szkolnictwa w Ostrowach

Początki szkolnictwa w Ostrowach Górniczych sięgają końca XIX wieku.

Pierwszą nauczycielką kierującą jednoklasową szkołą ogólną w Niemcach (dawna nazwa Ostrów Górniczych) została pani Izabela Ponińska. Placówkę otwarto 1 października 1876 roku.

Do szkoły miały uczęszczać m.in. dzieci pracowników trzech kopalń: Feliks, Lilit i Kazimierz należących do Warszawskiego Towarzystwa Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych.

Od 15 marca 1880 roku nauczycielka prowadzącą została pani Zielińska. Następną nauczycielką kierującą szkołą była pani Ksawera Niedzielska, której nazwisko widnieje w dokumentach z lipca 1891 roku. Jej następcą od 1 października 1891 roku został pan Stanisław Iżycki.

W roku 1900 Warszawskie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych sfinansowało nowy budynek szkolny, który opatrzono nazwą: Gminna Oddziałowa Szkoła Ludowa Warszawskiego Towarzystwa Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych w Niemcach.

Niemce znajdowały się w tamtym okresie pod zaborem rosyjskim i pod carską administracją, nauka odbywała się w języku rosyjskim. W roku 1905 uczniowie inspirowani przez dyrektora Iżyckiego wszczęli strajk, zniszczyli portrety cara i wzięli udział w manifestacji. Dyrektor zyskał sobie miano patrioty, społecznika i przyjaciela młodzieży.

Wprowadzenie języka polskiego do szkoły nastąpiło w roku 1916, co było prawdopodobnie spowodowane skutkiem wydarzeń w Rosji.

Organizacyjnie w skład szkoły wchodziły szkoły dwuklasowe „Pod lasem” (blisko Kopalni Dorota), „u Galota”, na Feliksie i w Grabocinie. Kierownictwo było wspólne, uczyli ci sami nauczyciele.

Od roku 1923 placówka nosiła nazwę: Szkoła Powszechna VII Oddziałowa Warszawskiego Towarzystwa Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych w Niemcach.

W dokumentach z roku szkolnego 1929/1930 pojawiło się po raz pierwszy imię szkoły. W 1931 roku ze składek zebranych od okolicznej ludności ufundowany został sztandar szkolny, na którym widniał napis: Siedmioklasowa Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza. Sztandar odnaleziono w 1996 roku. Odnowiony, został umieszczony w gablocie.

1 września 1939 roku dzieci nie mogły pójść do szkoły. W roku szkolnym 1939/1940 nauka w ogóle się nie odbywała, jednak 1 września 1940 roku władze niemieckie zezwoliły na wznowienie działalności szkoły, która wówczas nosiła nazwę: Publiczna Szkoła Powszechna z polskim językiem nauczania w Niemcach powiat Bendsburg (Będzin). Nauka nie trwała długo, gdyż już w 1941 roku szkoła została przekształcona w obóz dla jeńców angielskich, a następnie w koszary dla stacjonujących oddziałów armii niemieckiej. Dzieci zostały przeniesione do szkoły w Maczkach, a potem do szkoły w Kazimierzu.

Po wyzwoleniu w styczniu 1945 roku przystąpiono do remontu budynku szkolnego. Został on wykonany na zlecenie kierownictwa Kopalni Kazimierz-Juliusz, które objęło patronat nad szkołą i otoczyło ją opieką materialną. 1 kwietnia 1945 roku oddano do użytku 3 izby lekcyjne. Z uwagi na niewielką ilość sal, dzieci uczyły się co drugi dzień. Kolejny rok szkolny 1945/1946 rozpoczął się już w całkowicie odnowionym budynku.

W roku 1955 nadano szkole imię i nazwa jej brzmiała: Szkoła Podstawowa im. Marcelego Nowotki.

Z upływem czasu budynek szkolny stał się za mały dla sporej liczby uczęszczających tam uczniów. W związku z tym, w ramach programu „1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”, wybudowano nową szkołę, do której w styczniu 1964 roku przeniosła się ówczesna podstawówka.

W roku 1975, po włączeniu Kazimierza Górniczego w granice administracyjne Sosnowca, dotychczasowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Kazimierzu Górniczym stała się Szkołą Podstawową nr 33 w Sosnowcu. W roku 1978 w szkole powstała Izba Pamięci Narodowej.

Ważną datą dla szkoły był 11 marca 1996 roku. Zorganizowano uroczystość nadania, a raczej przywrócenia szkole imienia Adama Mickiewicza. Od tej pory placówka, Uchwałą Nr 337/XXI/96 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 lutego 1996 r., nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Adama Mickiewicza w Sosnowcu. 9 listopada tego samego roku wręczony został szkole sztandar ufundowany przez Krąg Seniorów ZHP „Korzenie”.

1 września 2001 roku w wyniku przejęcia przez Szkołę Podstawową nr 33 uczniów ze zlikwidowanego Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 ( SP nr 34 i Gimnazjum nr 22) utworzony został Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6. W ramach podstawówki utworzone zostały klasy specjalne. Pierwsza klasa integracyjna powstała w roku 2005.

W kwietniu 2009 roku powstało przy szkole Stowarzyszenie „Szkoła dla Ostrów – Ostrowy dla Szkoły”. Również w tym roku we wrześniu w ramach ZSO nr 6 utworzone zostało Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi, natomiast działające do tej pory Gimnazjum Specjalne nr 22 włączone zostało w strukturę Zespołu Szkół Usługowych przy ulicy „Hubala” Dobrzańskiego.

Dyrektorzy szkoły:

Izabela Ponińska 1.09.1876 – 15.03.1880

p.Zielińska 15.03.1880 – 1889/1890

Ksawera Niedzielska 1889/1890 – 30.09.1891

Stanisław Iżycki 1.10.1891 – 18.09.1916

Waleria Iżycka 19.09.1916 – 1919

Władysław Jabłoński 1920 – 31.08.1923

Felicjan Żak 1.09.1923 – 1932

Franciszek Szeleźnik 1932 – 1938

Jerzy Kurek 1938 – 31.08.1939

Stanisława Czekalska-Kwiatkowa 1.04.1940 – 31.08.1945

Władysław Bachowski 1.04,1945 – 14.10.1946

Władysław Sośnierz 15.10.1946 – 31.03.1947

Władysław Bachowski 1.04.1947 – 31.03.1948

Franciszek Domagała 1.04.1948 – 31.07.1950

Natalia Domagała 1.08.1950 – 31.07.1951

Franciszek Domagała 1.08.1951 – 31.10.1970

Helena Kabat 1.11.1970 – 31.08.1972

Danuta Garbulińska 02.1972 – 31.08.1972

Adam Budzowski 1.09.1972 – 31.08.1992

Anna Woszczek 1.09.1992 – 31.08.2016

Jakub Wiśniewski 1 09.2016 – nadal

Źródła:

Grodecka J., Stroińska A. Monografia szkoły

Budzikur W., Ramza Z. Z historii szkolnictwa w Sosnowcu

.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close