Kreatywność i pomysłowość klas piątych na lekcji biologii

Kreatywność i pomysłowość uczennic i uczniów klas piątych. Wykonane modele komórek: zwierzęcej, roślinnej, grzybowej i bakteryjnej jako podsumowanie kilkutygodniowej nauki o budowie najmniejszych elementów, z których zbudowany jest każdy organizm. Dzięki pracy z modelami komórek uczniowie mieli okazję bardziej wnikliwie zrozumieć funkcję poszczególnych organelli komórkowych. Każdy już wie jaki proces zachodzi w mitochondrium, za co odpowiada jądro komórkowe, co robią rybosomy.

Joanna Piekarz

Powiązane zdjęcia: