Szkoła otwartości

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła brała udział w programie CEO „Szkoła otwartości”. Otwartość to umiejętność, której można się uczyć. Dzięki niej tworzymy relacje oparte na szacunku.

Bycie w takich relacjach daje poczucie bezpieczeństwa, co sprzyja z kolei otwartości, jako postawie. Atmosfera bezpieczeństwa i zaufania w szkole sprzyja lepszemu uczeniu się.

Wspólnie z uczniami klas starszych zastanawialiśmy się, jak tworzyć szkołę, która jest miejscem otwartym na różnorodność, dającym wsparcie wszystkim uczniom i uczennicom, z uwzględnieniem ich kompetencji i potrzeb. W „Szkole otwartości” zależy nam, by jeszcze bardziej wzmocnić aspekty związane z akceptacją i społecznym włączaniem.

Uczniowie klas 4-8 po przeprowadzonych zajęciach związanych z projektem wykonali plakaty. Nauczyciele wychowania fizycznego, przygotowali z uczniami gry i zabawy z różnych stron świata, a na lekcjach muzyki uczniowie mogli zaprezentować muzykę, której słuchają.

Czy nasza szkoła jest „szkołą otwartości”? Zobaczcie sami.