Rekrutacja do klasy 1 w roku szkolnym 2022/23

Szanowni Rodzice! Zapraszamy do zapisu dziecka do klasy pierwszej naszej szkoły. 

Składanie wniosków możliwe jest tylko poprzez elektroniczny serwis rekrutacyjny
od 1 marca 2022 r.  do dnia 18 marca 2022 r. do godz. 15.00.

https://sp-sosnowiec.nabory.pl

W przypadku zamieszkania dziecka w obwodzie szkoły i wyboru przez rodziców Szkoły Podstawowej nr 33 w Sosnowcu, po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacji zostanie wygenerowane Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023. Zgłoszenie należy wydrukować i dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie do 18.03.2022 roku do godz. 15.00. Złożenie zgłoszenia we wskazanym terminie gwarantuje zakwalifikowanie dziecka do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 33 w Sosnowcu.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły mogą być przyjęte do klasy 1, na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W przypadku zamieszkania poza obwodem szkoły, po wypełnieniu przez rodziców formularza w systemie rekrutacyjnym wygeneruje się Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkoły 2022/2023. Wniosek ten należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz w wymaganymi dokumentami w terminie do 18.03.2022 roku do godz. 15.00 do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 33 w Sosnowcu wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszego wyboru. Po złożeniu wniosku dziecko weźmie udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca pozostałe po zakwalifikowaniu dzieci z obwodu szkoły, w którym brane pod uwagę są kryteria określone przez organ prowadzący szkołę. W przypadku niezakwalifikowania dziecka do szkoły z powodu braku wolnych miejsc, dziecko będzie miało zapewnione miejsce w szkole obwodowej zgodnie z miejscem zamieszkania.
Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu oraz rodzice dzieci nie posiadających numeru PESEL mogą zwrócić się o pomoc do Szkoły , w celu elektronicznego wypełnienia wniosku.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w godz. 8.00 – 15.00.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2022/2023 do klas I: publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych; publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

 

 

L.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin

w  postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2022 r. – 18.03.2022 r.

do godz.15.00

01.06.2022 r. – 07.06.2022 r.

do godz.15.00

2.

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

25.03.2022 r. do godz. 12.00

13.06.2022 r:

do godz. 15.00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 31.03.2022 r.

do godz. 15.00

do 17.06.2022 r.

do godz. 15.00

4.

Opublikowanie listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

01.04.2022 r.

do godz. 12.00

20.06.2022 r.

do godz. 12.00

Kryteria przyjęć w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023 do klas 1 publicznych szkół podstawowych dla których ustalono obwód i dla których organem prowadzącym jest Miasto Sosnowiec. 

 

 

L.p.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument
potwierdzający spełnienie kryterium

1

Kandydat uczęszczać będzie
do tej samej, wybranej przez rodziców/opiekunów prawnych szkoły, w której rodzeństwo kandydata kontynuuje
naukę

 10 pkt

 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

2

Kandydat, którego
rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie
gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu

5 pkt

w przypadku
jednego rodzica/prawnego opiekuna
spełniającego to kryterium

10
pkt

w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

3

Kandydat wychowuje się

w rodzinie niepełnej
(rodzic samotnie wychowujący dziecko) i/lub wielodzietnej (rodzina
posiadająca minimum troje dzieci)

5
pkt

w przypadku kandydata wychowującego się w rodzinie
niepełnej lub wielodzietnej

10
pkt

w przypadku kandydata wychowującego się w rodzinie
niepełnej i wielodzietnej

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

4

Szkoła na liście preferencji we wniosku
rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu

10
pkt

Na podstawie wniosku rekrutacyjnego
rodzica/opiekuna prawnego

5

Kandydat ubiega się o przejęcie do szkoły, w której realizuje
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

10 pkt

 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Uchwała nr 808/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych w Sosnowcu.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close