Zajęcia w laboratorium chemicznym

08.12.2021 r. odbyły się zajęcia w laboratorium chemicznym dla klasy 8a  w Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Katowicach.

TEMAT ZAJĘĆ: Sole
Cel: doświadczalne zilustrowanie wybranych typów reakcji chemicznych.
Każdy uczeń samodzielnie wykonał zestaw doświadczeń (według otrzymanej instrukcji).
Tematyka doświadczeń: Reakcja zobojętniania zasady kwasem, reakcja magnezu i miedzi z kwasem, reakcja soli z kwasem i soli z zasadą oraz soli z solą. 

Tematyka pokazów: uczniowie obserwowali pokaz doświadczeń: „Fioletowy obłok” – synteza jodku magnezu, „Chemiczna oranżada” – reakcja sody spożywczej z kwaskiem cytrynowym z użyciem wskaźników. 

Powiązane zdjęcia: