Ogólnopolska Akcja Czytanie na Polanie 2023

Dnia 1 czerwca 2023 roku w naszej szkole odbyła się Ogólnopolska Akcja Czytanie na polanie 2023. W myśl założeń organizatorów miała: promować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, integrować środowisko lokalne, zwrócić uwagę uczniów na czytanie jako atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu i zachęcić do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Dlatego, w ten piękny czerwcowy dzień, wszyscy wychowawcy wyszli z uczniami na teren parku szkolnego i włączyli się do Ogólnopolskiej Akcji Czytanie na Polanie 2023

A. Król, A. Stroińska

Powiązane zdjęcia: