TYDZIEŃ Z SENTENCJĄ ŁACIŃSKĄ

Kolejny raz w naszej szkole spotykamy się z sentencjami łacińskimi. Przez cały tydzień, od 20 do 25 listopada, uczniowie poznają i utrwalają najbardziej znane powiedzenia słynnych myślicieli. Tworzą plakaty z wybranymi przez siebie cytatami, zapoznają się z ich zapisem łacińskim oraz polskim. Układają również trimino, utrwalając sobie poznane cytaty i ich tłumaczenia oraz autorów sentencji. Dzięki pracom uczniów powstała tematyczna wystawa, z którą mogą zapoznać się młodsi uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.

Agnieszka Król, Aleksandra Stroińska

Powiązane zdjęcia: