Warsztaty – segregacja odpadów

W minionym tygodniu w naszej szkole odbyły się lekcje poświęcone prawidłowej segregacji odpadów, które przeprowadziła Pani Natalia, na co dzień pracująca w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu. Pani Natalia w bardzo obrazowy i zarazem szczegółowy sposób przedstawiła uczniom jak wielkie znaczenie odgrywa w dzisiejszych czasach prawidłowa selekcja odpadów. Dzięki prezentacji uczniowie mogli zobaczyć olbrzymie ilości składowanych w MPGO śmieci oraz metody i techniki ich przetwarzania. Uczniowie zostali uświadomieni o skali światowego zanieczyszczenia środowiska oraz związanymi z tym bezpośrednimi zagrożeniami dla ludzi i zwierząt. Pod koniec lekcji uczniowie, aby utrwalić zdobyte informacje rozwiązywali ekologiczną krzyżówkę. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali na pamiątkę worki na buty oraz woreczki na warzywa i owoce, które powstały dzięki recyklingowi. Podsumowując, lekcje proekologiczne są cennym źródłem wiedzy dla dzieci dlatego na pewno będą kontynuowane w przyszłości.

Aleksandra Kemona

Powiązane zdjęcia: