Tydzień z sentencją łacińską w naszej szkole

Omne initium difficile est – każdy początek jest trudny Łacina ukształtowała się prawdopodobnie w II tysiącleciu przed naszą erą. Była językiem ojczystym Rzymian. Do jej zapisywania używano alfabetu łacińskiego, który jest współcześnie najbardziej rozpowszechnionym alfabetem na świecie. W starożytności poeci i filozofowie bawili się językiem, by w możliwie krótkiej formie, przekazać maksimum treści. Sentencje i zwroty łacińskie uczą, pobudzają do myślenia i inspirują. Wiele z tych sentencji znamy bardzo dobrze w polskiej wersji, jako przysłowia. Uczennice i uczniowie! Zatrzymajcie się przy gazetkach z sentencjami i przeczytajcie. A może macie swoje ulubione zwroty łacińskie i i chcecie się nimi podzielić? Więcej informacji otrzymacie na godzinach wychowawczych.

W dniach 21-25 listopada 2022 r., w ramach tygodnia z sentencją łacińską, uczniowie mają odszyfrować kody QR zawierające znane myśli filozofów i podać ich autora.

Mamy nadzieję, że to zadanie przybliży im hasła wielkich myślicieli.

Dorota Adamczyk, Agnieszka Król

Powiązane zdjęcia: