POWSTAŃ I POKAŻ, ŻE PAMIĘTASZ

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły biorą udział w akcji BohaterON – włącz historię! To ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Uczniowie poznają sylwetki powstańców, ich historię. Uczestnictwo w projekcie wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, krzewi postawy patriotyczne oraz buduje wrażliwość społeczną.

W roku szkolnym 2023/2023 projekt realizowany był w klasach od piątej do ósmej. Przeprowadzone lekcje,z zakresu edukacji historyczno – patriotycznej na temat Powstania Warszawskiego, opierały się o materiały edukacyjne przygotowane w ramach akcji BohaterON w Twojej Szkole 2023.Przeprowadzone zajęcia w oparciu o scenariusze:„Iskra nadziei” zajęcia rekomendowane dla uczniów klas 4, 5 i 6 szkoły podstawowej. Opowiadanie Magdaleny Górskiej „Iskra nadziei”, którego bohaterką jest 11-letnia Janka mieszkająca – w czasach II wojny światowej – w Warszawie przy ulicy Złotej. Godzina „W” o kampanii społecznej BohaterOn dla klas 7 i 8 „Mały” roznosiciel nadziei – słuchowisko dla klas 4,5,6.

Realizator A. Król

Bardzo dziękuję wszystkim uczniom i uczennicom za aktywny udział w projekcie oraz za wysłane pozdrowienia i życzenia żyjącym POWSTAŃCOM. Dla nas to tylko kilka zajętych minut, a dla NICH wielka radość, że pamiętamy.

Dorota Adamczyk

1701708147613

Zdjęcie 1 z 20

Powiązane zdjęcia: