Projekt edukacyjny PAH „Wojna. Pokój”

“Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą” – Mahatma Ghandi.

Uczniowie klas 5 – 8 realizują projekt „Wojna. Pokój”. Na podstawie prezentowanych plakatów dyskutują na temat wojny i pokoju, uczą się krytycznego myślenia. Rozważają jak wyglądałaby historia bez wojen, określają swój znak pokoju, ale przede wszystkim zastanawiają się „Czy i jak o pokój można walczyć”.

Powiązane zdjęcia: